On poikkeuksia, joissa takuuta ei sovelleta: 


Asiakas ei voi vaatia, että takuu on voimassa seuraavien tapausten osalta: 


Työkalujen asennuksen aikana aiheuttamat vauriot eivät kuulu korvauksen piiriin. Jotta tuote voidaan katsoa oikein kootuksi, on noudatettava kokoonpano- ja hoito-ohjeita, ja ohjeissa suositeltuja työkaluja on käytettävä tuotteen kokoamiseen. 


Onnettomuus sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen.  


Jos tuotetta on laiminlyöty.


Epätavallinen käyttö tai kuluminen. 


Asiakas ei ole noudattanut hoito- ja huolto-ohjeita. 


Jos palautat tuotteen ennen kuin olet keskustellut asiasta meidän kanssamme ja toteamme, että vika ei ole takuun alainen, palautamme tämän sinulle takaisin.